கலஞர்கள்/ எழுத்தாளர்கள் - Artists/ Writers
 
Name: Akil. Samba - அகில்
Country of Birth: Sri Lanka
Country of Living: Canada
Email: editor@tamilauthors.com
Blog/ Website: http://www.koodukalsithainthapothu.blogspot.ca
  படைப்புகள்:

திசைமாறிய தென்றல்
கூடுகள் சிதைந்த போது
கண்ணின் மணியெனக்கு
மனம் படைத்தேன் உனை நினைப்பதற்கு
நமது விரதங்களும் பலன்களும்
இந்து மதம்: மறைபொருள் தத்துவம்