தேவாலயங்கள், பள்ளிவாசல்கள், கோவில்கள்
Churches, Mosques & Temples
 
Name: அஜக்ஸ் பிள்ளையார் கோயில்
Ajax Pillayar Kovil
Address: 21-282 Monarch Ave
Ajax, ON
  தொலைபேசி இலக்கம்
647-707-9482
647-966-7219

ஆலயம் திறந்திருக்கும் நேரம்
8 am - 12 pm
5 pm - 8 pm