தேவாலயங்கள், பள்ளிவாசல்கள், கோவில்கள்
Churches, Mosques & Temples
 
Name: கனடா கந்தசாமி கோவில்
Canada Kandaswamy Temple
Address: 1380 Birchmount Rd
Scarborough, ON
  தொலைபேசி இலக்கம்
416-438-1882

ஆலயம் திறந்திருக்கும் நேரம்
திங்கள்-வியாழன்:காலை8.00-12.30 மாலை 5.30-9.30
வெள்ளி:காலை 8.00-இரவு10.30
சனி,ஞயிரு:காலை 8.00-1.30 மாலை 5.30-9.30
சனி,ஞயிரு:காலை 9.00,10.30 பி.ப12.00
மாலை 6.00,7.30,9.15
வெள்ளி:காலை 9.00,10.30,பி.ப12.00
மாலை 5.00,7.30,9.30