தேவாலயங்கள், பள்ளிவாசல்கள், கோவில்கள்
Churches, Mosques & Temples
 
Name: திருவடி நிலையம் சாய் இல்லம்
Thiruvadi Nilayam; Sai Illam
Email: saiillam.canada@gmail.com
Website: www.saiilam.ca
Address: 20 Slan Ave
Scarborough, ON
  தொலைபேசி இலக்கம்
416-901-8444
416-568-1221

திறந்திருக்கும் நேரம்
Mon-Wed:7.00 am - 1.00 pm
Thurs-Sun:7.00 pm - 8.30 pm

Bhajan Timings:
Thurs & Fri:-7.30 pm - 8.30 pm