தேவாலயங்கள், பள்ளிவாசல்கள், கோவில்கள்
Churches, Mosques & Temples
 
Name: ரொறன்ரோ திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில்
Toronto Thiruchendur Murugan Temple
Address: 2400 Finch Ave.West Unit 10
Toronto, ON
  தொலைபேசி இலக்கம்
416-744-9568

திறந்திருக்கும் நேரம்
9.00 am to 1.00 Pm
6.00 pm to 9.00 pm