தேவாலயங்கள், பள்ளிவாசல்கள், கோவில்கள்
Churches, Mosques & Temples
 
Name: மேல் மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி குருமன்றம்
Sri Aathi Parasakthi GuruManram
Address: 80(E) Nashdene Rd.,Unit#99
Scarborough, ON
  தொலைபேசி இலக்கம்
647-436-9647

திறந்திருக்கும் நேரம்
ஞயிற்றுக்கிழமை காலை 8 மணி தொடக்கம் 1.30 மணி வரை
செவ்வாய்கிழமை மாலை 6.00 தொடக்கம் 9.30 மணி வரை
வெள்ளிக்கிழமை மாலை 6.00 தொடக்கம் மணி 9.30 வரை