தேவாலயங்கள், பள்ளிவாசல்கள், கோவில்கள்
Churches, Mosques & Temples
 
Name: ஸ்ரீ புவனேஸ்வரி இந்து ஆலயம்
Sri Bhuvaneswari Hindu Temple
Email: srichakaram@sbtemple.com
Website: www.sbtemple.com
Address: 9574 The Gore Road
Brampton, ON
  தொலைபேசி இலக்கம்
905-913-1994
416-615-0005

திறந்திருக்கும் நேரம்
8.00 am - 1.00 pm
5.30 pm - 9.00 pm

பூஜை நேரம்
9.00 am - 12.00 Noon
7.30 pm - 9.00 Pm