தேவாலயங்கள், பள்ளிவாசல்கள், கோவில்கள்
Churches, Mosques & Temples
 
Name: கனடா ஶ்ரீ முத்துமாரி அம்மன் கோயில்
Canada Shri Muththumaari Amman Temple
Website: www.shrimuththumaari.com
Address: 1771 Albion Road,Unit #1
Toronto, ON
  தொலைபேசி இலக்கம்
416-213-0110

திறந்திருக்கும் நேரம்
காலை 9.00 மணி முதல் 1.00 மணிவரை
மாலை 5.00 மணி முதல் 9.00 மணிவரை
ஆலயம் விசேட தினங்களில் முழுநேரமும் திறந்திருக்கும்