தேவாலயங்கள், பள்ளிவாசல்கள், கோவில்கள்
Churches, Mosques & Temples
 
Name: கனடா ஶ்ரீ சிவசத்யநாராயணா கோவில்
Canada Sri Siva Satyanarayana Temple
Email: chandrugurrukkal@gmail.com
Website: www.sivatemple.ca
Address: 1325 Matheson Blvd
Mississauga, ON
  தொலைபேசி இலக்கம்
905-282-0108
416-418-1090

ஆலயம் திறந்திருக்கும் நேரம்
திங்கள் முதல் வெள்ளிவரை
காலை:8.30-12.30, மாலை:5.30-8.30
சனி மற்றும் ஞாயிறு
காலை:8.30-1.00, மாலை:5.30-9.00