தேவாலயங்கள், பள்ளிவாசல்கள், கோவில்கள்
Churches, Mosques & Temples
 
Name: ஸ்ரீ செல்வச் சந்நிதி முருகன் ஆலயம்
Sri Selva Channithy Murugam Temple, CAnada
Website: www.sannithymurugan.ca
Address: 1 Golden Gate
Scarborough, ON
  தொலைபேசி இலக்கம்
416-731-8453
416-297-8716

ஆலயம் திறந்திருக்கும் நேரம்
காலை 10 மணி முதல் மாலை 7 மணி வரை
வெளிக்கிழமைகளில் காலை 7 மணி முதல் மாலை 9 மணி வரை

பூசை நேரம்
மதியம் 12 00 மணி, மாலை 6 00 மணி
வெள்ளி மற்றும் விசேட தினங்களில்
காலை 9 00, மதியம் 12 00, மாலை 7 30