தேவாலயங்கள், பள்ளிவாசல்கள், கோவில்கள்
Churches, Mosques & Temples
 
Name: ஶ்ரீ மகா துர்கா காளி தேவி மந்திர்
Shri Maha Durga Kaali Mandir
Website: http://
Address: 3001 Markham Road
Scarborough, ON
  தொலைபேசி இலக்கம்
416-418-2539

மந்திரினுள் பிரவேசிக்க 3 நாள் விரதம் கட்டாயமானது

Founder and President:Deonarine raghunath
In order to enter the mandir there is a Mandatory 3 Days Fasting Required