தேவாலயங்கள், பள்ளிவாசல்கள், கோவில்கள்
Churches, Mosques & Temples
 
Name: ஸ்ரீ சிவா விஷ்ணு தேவஸ்தானம்
Sri Sivv Vishnu Hindu Temple
Website: http://
Address: 38 Rivalda Rd
North York, ON
  தொலைபேசி இலக்கம்
416-740-0062
416-740-8929

ஆலயம் திறந்திருக்கும் நேரம்
9.00 am-1.00 pm
6.00 pm-9.00 pm
பூசை நேரம்
9.30 am.,12.00 Noon.,7.30 pm